Koło Gospodyń Wiejskich w Metelinie

Koło Gospodyń Wiejskich

 

 w Metelinie powstało

 

 w 2004 roku. Pierwszą

 

 przewodniczącą była

 

 Joanna Kotowoda.

 

Od roku 2007

 

 do 2010 tę funkcję pełniła

 

 Marzanna Szymczuk.

 

 Obecną przewodniczącą jest Krystyna Knap.

 

 Organizacja liczy sobie 10 członkiń, a są to:
Marzanna Szymczuk

Krystyna Knap

Zofia Jerzyk

Zofia Gołąb

Grażyna Badach

Ewa Bednarz

Beata Błaszczuk

Renata Puzio

Joanna Jasina

Wioleta CzerniakW ramach swojej działalności członkinie organizują imprezy

 

 dla mieszkańców wsi, biorą czynny udział w konkursach,

 

dożynkach, na które własnoręcznie wykonują wieniec oraz

 

 pomagają w organizacji życia na wsi. 

 

 

 

 

 

The Metamorphosis Design : 2010

Design downloaded from free website templates.