Sołectwo Metelin

W skład Rady

 

 Sołeckiej naszej wsi

 

 wchodzą:

 


Wiesław Błaszczuk -

 

 sołtys

 

 

 

 

 


Andrzej Korniak- z-ca sołtysa


 
Ireneusz Kotowoda
- sekretarz

 

 

Krystyna Knap - członek rady

 

 

Mariusz Jasina- członek rady

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Metamorphosis Design : 2010

Design downloaded from free website templates.