Metelin

Wieś położona na zachodnim skraju gminy Hrubieszów, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z lat 1445-47, kiedy znajdowała się w tzw. enklawie hrubieszowskiej powiatu chełmskiego. Według rejestru poborowego z 1567 roku zanotowano tu 2 łany użytków (A. Jabłonowski 1902, s 187)

Na początku XVII wieku Metelin był w rękach Mruczyńskich, których córka Dorota wyszła po raz pierwszy za mąż za Jana Turkowieckiego, a następnie za Komorowskiego. W początku XVIII wieku właścicielami wsi byli Aksakowie, ale jeszcze w I połowie XVIII wieku wieś trafiła do Stanisława Kurdwanowskiego. Jego żona posiadała prywatną kaplicę w pałacu metelińskimk, notowaną w 1750 roku.

Następnie dobra dziedziczył syn Stanisława-Makary, występujący jako właściciel wsi w 1767 roku. Na początku XIX wieku dobra Masłomęcz i Metelin należały do Bormanów herbu własnego.


 

Bormanowie v.Bormannowie herbu własnego, przedstawiającego w polu błękitnem lwa złotego z koroną, na murawie w lewo, strzałę ostrzem do góry trzymającego. W szczycie hełmu pięć piór strusich. Krystyan August Borman pochodzący z Saksonii, kapitan regimentu pińskiego, otrzymał szlachectwo na sejmie 1768 roku. Dyplom szlachectwa (zoskiego) został mu wydany 1769 roku.

 

 

Pierwszym właścicielem z tej rodziny był prawdopodobnie Jan Karol Borman, ożeniony z Anną Falkowską, po którym majątek przeszedł na jego trzech synów: Liberta Jacka, ożenionego z Białoskórską oraz Edwarda i Jana. Metelin otrzymał Edward. Jego córka wyszła za Lucjana Horodyńskiego (właściciel dóbr Metelin w Hrubieszowskiem, członek i działacz Towarzystwa Rolniczego. W 1862 roku jako członek Dyrekcji "białych" jeździł do Paryża dla pertraktowania z Hotelem Lambert w 1863 roku Jeździł do Krakowa dla negocjacji z rządem M. Langiewicza. Zabiegał o obalenie rządu opanowanego przez "czerwonych". Ożeniony z Bormanówną, c. Edwarda) i wniosła Metelin w wianie.

W 1827 roku było tu 38 domów i 304 mieszkańców. W 1845 roku istniały tu dwie karczmy, które uzyskały patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu. Pod koniec XIX wieku wieś liczyła 54 domy i 382 morgi gruntu, natomiast dobra Metelin złożone z folwarku Metelin i Terebiniec liczyły 743 morgi gruntów. Był tu browar, który w 1879 roku wyprodukował 2164 wiader piwa.

Pod koniec XIX wieku dobra Metelin należały do Ludwika Mariana Horodyskiego, od którego w 1909 roku kupił je Tomasz Milowicz. W 1922 roku majątek został częściowo rozparcelowany.

Według spisu z 1921 roku w Metelinie było 41 domów i 245 mieszkańców w tym 234 Ukraińców. W 1929 roku Kazimierz Karcz posiadał tu 56 ha ziemi, natomiast Jan Metelski 81ha. Wówczas był tu wiatrak należący do F. Borysa.. W 1937 roku wybudowano we wsi drewniany młyn.

Podczas II wojny światowej bojówki UPA spaliły całą wieś, łącznie z miejscową szkołą.

 

 

 

Skarb w Metelinie


Na terenie miejscowości miano dokonać w roku 1865 odkrycia, w zupełnie przypadkowych okolicznościach, wielkiego skarbu lub kilku skarbów, z czasów gockich. Tworzyły je między innymi rzymskie monety i złote medaliony. Medaliony rzymskie- inaczej multipla- bite były w kruszcu na podobieństwo monet (aureusów i solidusów) czyli wyobrażały na jednej stronie portret aktualnie panującego cesarza. W stosunku do będących w obiegu monet miały jednak powiększoną wagę na zasadzie wielokrotności, odniesioną strukturalnie do miary funta rzymskiego. Wręczenie lub przesłanie takiego medalionu stanowiło spektakularny symbol uznania, poprawności stosunków politycznych albo przynajmniej chęci kreowania takowych. Obecność medaliuonów poza granicami Cesarstwa stanowi również dokument wysokiego poziomu rozeznania geograficzno-politycznego Barbaricum, czyli wiedzy Rzymian o żyjących tam ludziach, plemionach, ich konkretnych przywódcach. Znaczenie takich medalionów może być przyrównywane z dzisiejszymi najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Germanowie przerabiali je jednak zgodnie ze swoimi potrzebami Dodawali do nich uszko (ponieważ nosili je zawieszone na szyi) a często dorabiali jeszcze koronkowe, bardzo ozdobne obrzeże. Znane są barbarzyński naśladownictwa medalionów, co przekonuje o ich znaczeniu dla demonstrowania prestiżu ówczesnych elit.Znaleziska z Metelina uległy rozproszeniu jeszcze w XIX wieku, najprawdopodobniej po różnych prywatnych kolekcjach. Zachowały się jedynie informacje mówiące o wchodzących w skład skarbów emisjach monet z czasów od cesarza Gordiana III (238-244) po Teodozjusza (408-450) oraz o monecie wybitej za panowania cesarza Arkadiusza (395-408). O samym medalionie wiemy jedynie tyle, że na pewno był wśród nich egzemplarz bity jeszcze za czasów cesarza Septymiusza Sewera w 225 roku. Odkrycie zostało ujawnione drukiem dopiero w 1907 roku, za sprawą K.Przybysławskiego. To absolutnie unikatowe na obszarze grupy masłomęckiej znalezisko trafiło do ziemi w drugiej połowie V wieku po Chrystusie.

Aktualnie sądzi się, że tzw. skarb z Metelina mógł być kolekcją znalezisk z kilku miejsc (niezależnych odkryć) dokonanych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Czyli opisanych przez Przybysławskiego skarb jest w gruncie rzeczy kolekcją kilku odkryć.

Nie mniej w dalszym ciągu Metelin, to miejsce, z którym utożsamia się jedno z największych gromadnych znalezisk złotych przedmiotów w środkowej Europie.

 

 

 

 Metelin dziś

Obecnie wioski sąsiadujące z miejscowością Metelin to Dąbrowa, Czerniczyn, Brodzica, Terebiń należący do Gminy Werbkowice. Miejscowość położona jest w sąsiedztwie lasu

 Hołota - Nadleśnictwa Strzelce, co sprawia, że mieszkańcy mają czyste i zdrowe powietrze. Występują tu najlepsze klasy ziemie w Polsce - czarnoziemy. Metelin jest miejscowością typowo rolniczą. Przeważają uprawy tj. zboża, buraki

cukrowe, fasola, kukurydza.
Niewielki procent mieszkańców prowadzi działalność pozagospodarczą tj: usługi leśne; pielęgnacja i porządkowanie lasu; sprzedaż zboża, pasz, owoców, warzyw; sprzedaż art. nie żywnościowych; sprzedaż detaliczna żywności i art. spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach; sprzedaż hurtowa złomu; transport drogowy; wynajem samochodów; sprzedaż detaliczna paliw; sprzedaż hurtowa zwierząt.

Miejscowość Metelina ma typ zabudowy o charakterze kolonijnym, jest podłączony do wodociągu. Przez miejscowość przebiega linia kolejowa oraz LHS (linia hutniczo-siarkowa) przeprowadzona z ukraińskiej stacji granicznej Izov do Huty Katowice. Miastem położonym najbliżej jest Hrubieszów będący w odległości 6 km co poprawia standard życia mieszkańców. Najbliżej położone rzeki to Bug i Huczwa.

 

 

 

 

 

 

The Metamorphosis Design : 2010

Design downloaded from free website templates.